Cama-Soft English Version
Cama-Soft Mapa Strony
Cama-Soft Kontakt
Cama-Soft Cash Management Software


Oferta ACMS ACMS - wersja podstawowa
Głównym zadaniem tej części systemu jest ewidencja danych wykorzystywanych w procesie zarządzania gotówką. Ze względu na mnogość i złożoność preferencji klienta oraz znaczne różnice w ilości i rodzaju przechowywanych danych, ten fragment systemu może być tworzony w sposób dedykowany. Wymaga to ścisłej współpracy zespołów zleceniodawcy i Cama-Soft. Dzięki takiemu rozwiązaniu, system w możliwie najwierniejszy sposób odtwarza strukturę instytucji oraz obsługuje takie dane, które pozwalają na jak najlepsze zarządzanie gotówką w tej strukturze.

Niezmiernie ważnym aspektem jest konieczność zapewnienia rzetelności ewidencjonowanych informacji. System ACMS wychodzi temu naprzeciw umożliwiając elastyczną komunikację z innymi systemami używanymi przez Bank (on-line, off-line, bezpośrednio lub poprzez udostępniony przez Bank kanał komunikacji - szynę danych), redukując tym samym nakład pracy potrzebny przy wprowadzaniu wartości oraz możliwość popełnienia pomyłki.


Zobacz takż
Cama-Soft
Dofinansowanie z UE Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Copyright © 2006-2010 by CAMA-SOFT   |   Created by Siter.pl W3C XHTML Validator