Cama-Soft English Version
Cama-Soft Mapa Strony
Cama-Soft Kontakt
Cama-Soft Cash Management Software


Oferta ACMS ACMS - wersja podstawowa
Największą siłą systemu ACMS jest optymalizacja obrotu gotówkowego, mająca na celu maksymalizację wykorzystania potencjału przy jednoczesnej minimalizacji kosztów instytucji. Jest to proces niezwykle złożony a osiągnięcia zadowalających wyników wymaga wiele czasu i pracy. Dzięki swojemu doświadczeniu, Cama-Soft proponuje gotowe rozwiązanie, jakim jest unikalny moduł optymalizacyjny wykorzystujący zaawansowane metody sztucznej inteligencji.

Moduł jest zasilany danymi z części ewidencyjnej. Na ich podstawie system przewiduje popyt na gotówkę i w taki sposób dobiera zasilenia i odbiory gotówki aby koszty z punktu widzenia całej instytucji były jak najmniejsze. Jako koszty rozumiemy nie tylko opłaty za transport, koszt przygotowania pieniędzy itp. ale także koszt gotówki "zamrożonej" w placówce bądź urządzeniu. Przygotowany harmonogram uwzględnia wszystkie zewnętrzne ograniczenia (możliwe godziny dostaw, odpowiednie wyprzedzenie w zamówieniach, etc.) i zapewnia odpowiednie wykorzystanie gotówki. Należy zauważyć, że cały proces jest wykonywany pod nadzorem użytkownika, to znaczy proponowane przez system zlecenia podlegają kontroli i akceptacji uprawnionych pracowników Banku.


Zobacz takż
Cama-Soft
Dofinansowanie z UE Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Copyright © 2006-2010 by CAMA-SOFT   |   Created by Siter.pl W3C XHTML Validator