Cama-Soft English Version
Cama-Soft Mapa Strony
Cama-Soft Kontakt
Cama-Soft Cash Management Software


Oferta ACMS ACMS - wersja podstawowa
Zaawansowany System Zarządzania Gotówką (ACMS) to rozwiązanie umożliwiające bankom i instytucjom finansowym:
  • - radykalne obniżenie kosztów obsługi cash processingu,
  • - sprawne zarządzanie bankomatami, wpłatomatami i innymi punktami obsługi gotówki,
  • - podniesienie jakości obsługi klienta,
  • - optymalne, z punktu widzenia organizacji, wyznaczanie harmonogramu transportów gotówki,
  • - zarządzanie gotówką niezależnie od kwoty, struktury, rozkładu nominałowego i walutowego.

System ACMS uczestniczy w procesie zarządzania gotówką od punktu (oddziału, bankomatu, wpłatomatu), przez sortownię, po instytucję odbierjącą / dostarczającą gotówkę (NBP, inne banki i instytucje). W systemie rejestrowane są wszystkie transporty (konwoje) przewożące lub zabierające gotówkę z placówki do sortowni oraz z sortowni do placówki. Pracownicy oddziału mogą też wprowadzać informację o nadzwyczajnych wpłatach / wypłatach planowanych w najbliższym czasie. Monitorowany jest też stan skarbca placówki i ilośc gotówki w każdej sortowni.


Zobacz takż
Cama-Soft
Dofinansowanie z UE Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Copyright © 2006-2010 by CAMA-SOFT   |   Created by Siter.pl W3C XHTML Validator