Cama-Soft English Version
Cama-Soft Mapa Strony
Cama-Soft Kontakt
Cama-Soft Cash Management Software


Oferta ACMS ACMS - wersja podstawowa
System ACMS w wersji Zaawansowanej znacznie upraszcza zarządzanie gotówką poprzez automatyzację większości czynności wykonywanych manualnie przez użytkownika.

System automatycznie kontroluje przekroczenia określonych poziomów gotówki (minimalnych i maksymalnych) na podstawie danych uzyskanych z systemu bankowego, informacji o zleceniach oraz wartości pochodzących z prognoz eksperckich i zdarzeń specjalnych zgłoszonych przez pracowników Banku. Po wykryciu potencjalnego zagrożenia płynności gotówki zostaje wygenerowane w sposób automatyczny zlecenie pokrywające zapotrzebowanie.

Pracownik Banku nie musi już wprowadzać zleceń, a jego rola polega na kontroli i reagowaniu w wypadku sytuacjach awaryjnych.


Zobacz takż
Cama-Soft
Dofinansowanie z UE Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Copyright © 2006-2010 by CAMA-SOFT   |   Created by Siter.pl W3C XHTML Validator