Cama-Soft English Version
Cama-Soft Mapa Strony
Cama-Soft Kontakt
Cama-Soft Cash Management Software


Oferta ASCM ASCM - wersja podstawowa
Optymalizacja poparta modułem predykcji to największy atut całego systemu. To właśnie ona stanowi o unikalności ASCMu i to dzięki niej klient generuje największe oszczędności.

W tej części system automatycznie prognozuje wielkość popytu na produkowane/sprzedawane dobra, a następnie organizuje pracę całego przedsiębiorstwa (transporty, produkcja, zakupy, stany magazynowe) tak aby zapewnić wymagany towar na końcu łańcucha dostaw, przy jednoczesnym utrzymaniu minimalnych kosztów z tym związanych (koszty transportu, magazynowania, produkcji, zakupów i in.).

System uwzględnia w planie możliwości transportowe, produkcyjne i zakupowe przedsiębiorstwa. Dział produkcji i zakupów otrzymuje szczegółowy plan pracy, uwzględniający wszelkie ograniczenia. Do każdego transportu przydzielona jest jednostka taboru (samochodowego lub kolejowego).

Należy zauważyć, że cały proces jest wykonywany pod nadzorem użytkownika, oznacza to, że proponowane przez system zlecenia podlegają kontroli i akceptacji przez uprawnionych pracowników przedsiębiorstwa.


Zobacz także
Cama-Soft
Dofinansowanie z UE Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Copyright © 2006-2010 by CAMA-SOFT   |   Created by Siter.pl W3C XHTML Validator