Cama-Soft English Version
Cama-Soft Mapa Strony
Cama-Soft Kontakt
Cama-Soft Cash Management Software


Oferta ASCM ASCM - wprowadzenie
Zaawansowany System Zarządzania Łańcuchem Dostaw (ASCM) to rozwiązanie pozwalające przedsiębiorstwom o rozwiniętej strukturze logistycznej na:
  • - radykalne obniżenie kosztów obsługi gospodarki logistycznej,
  • - sprawne zarządzanie stanami magazynowymi w sklepach, punktach przeładunkowych, magazynach regionalnych,
  • - automatyczne wyznaczanie harmonogramu transportów pomiędzy poszczególnymi punktami magazynowymi,
  • - automatyczne wyznaczanie harmonogramu zasileń punktów sprzedażowych i klientów ostatecznych,
  • - automatyczne wyznaczenie harmonogramu produkcji,
  • - automatyczne zarządzanie zakupami materiałów, półproduktów i produktów od podmiotów zewnętrznych,
  • - optymalizacje, z punktu widzenia kosztów, harmonogramów zakupów, produkcji i transportów,
  • - odciążenie pracowników od żmudnych działań biurokratycznych (wypełnianie różnego rodzaju dokumentów) i planistycznych,
  • - kontrolowanie przepływów towarowych w całej strukturze i kosztów z tym związanych,
  • - podniesienie jakości obsługi klienta.

System ASCM na podstawie danych historycznych prognozuje przyszłe wielkości popytu w poszczególnych punktach. Celem zaspokojenia popytu, aplikacja organizuje pracę całej struktury poprzez wygenerowanie planów produkcji, planów transportów (wraz z określenieł załadunku), planów zakupowych i innych. Wszystkie harmonogramy tworzone są w taki sposób aby koszt funkcjonowania całej struktury był możliwie najmniejszy. Harmonogram zaproponowany przez aplikację może być modyfikowalny przez upoważnionych użytkowników, będących w posiadaniu informacji nie wprowadzonych do systemu, a wpływających na koszty związane z logistyką (np. zamknięcie drogi).


Zobacz także
Cama-Soft
Dofinansowanie z UE Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Copyright © 2006-2010 by CAMA-SOFT   |   Created by Siter.pl W3C XHTML Validator