Cama-Soft English Version
Cama-Soft Mapa Strony
Cama-Soft Kontakt
Cama-Soft Cash Management Software


Oferta ASCM ASCM - Zalety systemu
System ASCM dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii oferuje:
  • prowadzenie pełnej ewidencji towarowej w przedsiębiorstwie z odwzorowaniem dowolnej struktury,
  • bezpieczeństwo wiedzy - firma nie jest uzależniony wyłącznie od wiedzy eksperckiej pracowników, ponieważ jest ona w znacznej części zapisana w systemie,
  • samouczące się algorytmy predykcji - dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, system samoczynnie dostosowuje się do zmiennych warunków pracy. Oznacza to, że nie jest potrzebne ciągłe dostrajanie systemu;
  • elastyczna sprawozdawczość i analiza danych - zgromadzone w systemie dane mogą być wykorzystane w raportach umożliwiających dokładną kontrolę i planowanie,
  • skalowalność - dzięki nowoczesnej technologii w bardzo łatwy sposób można dostosować wydajność systemu do potrzeb przediębiorstwa,
  • dowolny model GUI - możliwość zbudowania interfejsu użytkownika zarówno w technologiach Webowych (dostęp do systemu przez przeglądarkę WWW) jak i tradycyjnych typu Client-Server z cienkim klientem - aplikacją typu desktop. Interfejs użytkownika może być przygotowany zarówno przez firmę Cama-Soft, jak i przez departament IT firmy,
  • otwarta architektura - dzięki udostępnieniu interfejsów w technologii WebServices przedsiębiorstwo będzie mógło samodzielnie przygotować własne aplikacje komunikujące się z systemem ASCM.


ASCM dzięki zastosowaniu adaptacyjnych modeli dynamicznych zwiększa swoją dokładność wraz z upływem czasu. Co ważne zajmuje się procesem zarządzania gospodarką logistyczną przedsiębiorstwa w kompleksowy sposób.


Zobacz także
Cama-Soft
Dofinansowanie z UE Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Copyright © 2006-2010 by CAMA-SOFT   |   Created by Siter.pl W3C XHTML Validator