Cama-Soft English Version
Cama-Soft Mapa Strony
Cama-Soft Kontakt
Cama-Soft Cash Management Software


Oferta ASCM ASCM - wersja podstawowa
Głównym zadaniem części automatyzacji jest zaplanowanie transportów, produkcji i planu zakupów tak, aby w ostatnim etapie łańcucha dostaw (sklep, klient detaliczny) towar był zawsze dostępny. Ilości towarów magazynowane w poszczególnych etapach dobierane są w taki sposób, aby spełnione były wcześniej zalecone wartości brzegowe (poziom minimalny, poziom maksymalny). Na tym etapie system nie optymalizuje kosztów poprzez dobór optymalnych transportów i stanów magazynowych.

W tej części system planując prace nie sprawdza zdolności produkcyjnych, zakupowych i transportowych przedsiębiorstwa. Plan wygenerowany przez tą część systemu informuje dział produkcyjny i dział zakupów zewnętrznych o tym ile produktów i towarów jest potrzebnych w określonym momencie czasu, bez uwzględniania możliwości tych jednostek. Dział transportowy otrzymuje informacje o potrzebie realizacji określonych transportów, jednakże system nie przydziela do nich poszczególnych środków transportu.

Do wersji Zaawansowanej nie włącza się również moduł prognoz wielkości popytu. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie wprowadzać do systemu przewidywane zapotrzebowanie na dany produkt.


Zobacz takż
Cama-Soft
Dofinansowanie z UE Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Copyright © 2006-2010 by CAMA-SOFT   |   Created by Siter.pl W3C XHTML Validator