Cama-Soft English Version
Cama-Soft Mapa Strony
Cama-Soft Kontakt
Cama-Soft Cash Management Software


Oferta Cama-Soft

Systemy oferowane przez Cama-Soft nie tylko umożliwiają skuteczne i wydajne zarządzanie i kontrolę zasobów instytucji, planowanie (krótko i długo terminowe) oraz mierzenie wydajności, generowanie raportów pozwalających na pełniejszą i dokładniejszą analizę działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim optymalizują ich całościowe wykorzystanie. Innowacją jest dokonanie optymalizacji całościowych zasobów i kosztów firmy, a nie tylko minimalizacja poszczególnych wydatków.

W chwili obecnej firma Cama-Soft oferuje swoim klientom dwa rozwiązania:ACMS

Zaawansowany System Zarządzania Gotówką ACMS to rozwiązanie wykorzystujące najnowsze zdobycze matematyki, informatyki oraz sztucznej inteligencji.

Istotą systemu jest centralne zarządzanie obrotem gotówki z wykorzystaniem mechanizmów predykcji, automatyzacji i optymalizacji procesów zachodzących przy obrocie gotówką w punktach dostępowych, takich jak oddział, bankomat, wpłatomat, sortownia, outsourcer, NBP itd.

System dostępny jest w trzech wersjach: Podstawowej, Zaawansowanej i Pełnej, spełniając przy tym wymogi modułowości, co oznacza możliwość rozszerzenia systemu w dowolnym momencie z wersji Podstawowej, poprzez Zaawansowaną do Pełnej.

Efektem działania systemu ACMS jest znaczące obniżenie kosztów zarządzania obrotem gotówki dotyczące:
  • nakładów na pracowników - znaczne obniżenie ilości etatów,
  • kosztów outsourcingu i zamrożonej gotówki - znacząca redukcja poziomu zamrożonej gotówki przy optymalizacji procesu jako kompromis pomiędzy kosztem realizacji zleceń, a kosztem zamrożonej gotówki.

W dobie coraz droższego pieniądza i kosztów związanych z jego obrotem, jesteśmy pewni, że nasze rozwiązanie w sposób istotny zredukuje nakłady, które obecnie Państwo ponosicie w procesie zarządzania gotówką.

Jeśli nasze rozwiązanie zainteresowało Państwa prosimy o kontakt pod adresem mailowym: acms@cama-soft.com


Zobacz także

ASCM

Zaawansowany System Zarządzania Łańcuchem Dostaw ASCM to rozwiązanie wykorzystujące najnowsze zdobycze matematyki, informatyki oraz sztucznej inteligencji.

Istotą aplikacji jest centralne zarządzanie gospodarką logistyczną z wykorzystaniem mechanizmów predykcji, automatyzacji i optymalizacji procesów zachodzących przy zarządzaniu łańcuchem dostaw. System uczestniczy w zarządzaniu sferą produkcji, zakupów, dystrybucji wewnętrznej i zewnętrznej.

Aplikacja dostępna jest w trzech wersjach: Podstawowej, Zaawansowanej i Pełnej, spełniając przy tym wymogi modułowości, co oznacza możliwość rozszerzenia systemu w dowolnym momencie z wersji Podstawowej, poprzez Zaawansowaną do Pełnej.

Efektem działania systemu ASCM jest znaczące obniżenie kosztów zarządzania łańcuchem dostaw wynikające z:
  • nakładów na pracowników - znaczne obniżenie ilości etatów,
  • zmniejszenia ilości towaru w obiegu,
  • optymalizacji obiegu towarowego od początku łańcucha dostaw, aż po sam jego koniec.

W dobie coraz droższego pieniądza, koszty wynikające z jego zamrożenia w towarze oraz nieoptymalnego zarządzania logistycznego w znaczny sposób wpływają na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Dlatego tak niezwykle waznym staje się komputerowe wspomaganie omawianych procesów.

Jeśli nasze rozwiązanie zainteresowało Państwa prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ascm@cama-soft.com


Zobacz także

Cama-Soft
Dofinansowanie z UE Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Copyright © 2006-2010 by CAMA-SOFT   |   Created by Siter.pl W3C XHTML Validator