Cama-Soft English Version
Cama-Soft Mapa Strony
Cama-Soft Kontakt
Cama-Soft Cash Management Software
Cama-Soft O firmie
Cama-Soft to firma specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań informatycznych umożliwiających optymalizację zagadnień z zakresu procesów gospodarczych i operacyjnych dla rynku bankowości i logistyki w celu redukcji kosztów obsługiwanych firm, usprawniania i tworzenia systemów podnoszących jakość procesów obsługi klientów oraz maksymalizacji wykorzystania danych.

Działalność spółki została zapoczątkowana w 2005 roku, jednakże założyciele spółki prowadzili prace nad stworzeniem innowacyjnego systemu zarządzającego optymalizacją wkładów gotówkowych w bankomatach i redukującego koszty obsługi tych urządzeń od roku 2001.

W swoich rozwiązaniach spółka wykorzystuje najnowsze zdobycze matematyki, informatyki oraz sztucznej inteligencji.

Zaletą firmy Cama-Soft jest nie tylko posiadana unikalna technologia, ale również dynamiczny i doświadczony zespół zarządzający, starannie dobierana kadra, oraz wydajna organizacja pracy.

1 sierpnia 2007 roku Prezesem i głównym inwestorem spółki został Krzysztof Wingert , współudziałowiec i założyciel w 1990 roku firmy Torrell, specjalizującej się w wyposażeniu biur i sklepów, a w latach 2000-2005 dyrektor zarządzający nowo utworzonego oddziału Sharp Corporation Japan w Polsce.

Zespół programistów zarządzany jest przez jednego z założycieli firmy, Łukasza Żeligowskiego, który posiada doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań IT m. in. dla Citileasing i Pekao S.A., a także pracował w niemieckim banku Bankhaus Metzler AG jako kierownik zespołu oraz ekspert przy projektach związanych z modernizacją banku.

Działem naukowo-badawczym kieruje dr inż. Andrzej Buller, doktor nauk technicznych w zakresie automatyki i doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt na wydziale ETI Politechniki Gdańskiej (1988-1996), stypendysta Fulbrighta w University of California, Berkeley (1994-95), kierownik zespołu badawczego w Advanced Telecommunications Research, Kyoto (1999 – 2006), twórca 23 innowacji przyjętych do postępowania patentowego, dwukrotny laureat Award for Outstanding Creativity.

Spółka zatrudnia programistów, których dodatkowe umiejętności i doświadczenie zawierają się w takich dziedzinach jak: finanse (bankowość, operacje księgowe, giełda), przetwarzanie danych (dane statyczne, analiza danych, forecasting, etc.), łączenie systemów ("legacy systems"), matematyka wyższa (badania operacyjne, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe), logistyka (zarządzanie łańcuchem dostaw). Członkowie zespołu zdobywali doświadczenie realizując projekty informatyczne w Polsce i za granicą.

Historia rozwoju firmy

02.2005 - założenie Cama Soft sp. z o. o. przez Andrzeja Belczaka i Łukasza Żeligowskiego (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228981).

02.2006 - inwestorem i udziałowcem spółki zostaje Maciej Wilhelm.

03.2006 - przeniesienie siedziby spółki do Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznym (PPNT) w Gdyni skupiającego ponad 60 innowacyjnych firm z dziedziny nowoczesnych technologii (IT, biotechnologia, ochrona środowiska i wzornictwo przemysłowe).

10.2006 - Cama-Soft otrzymuje tytuł Pomorskiego Lidera Innowacji 2006 w kategorii Innowacyjny Produkt za Zaawansowany System do Zarządzania Gotówką ACMS. Organizatorem konkursu była Agencja Rozwoju Pomorza oraz Samorząd Województwa Pomorskiego, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Centrum Techniki Okrętowej S.A., Strahclyde European Partnership Ltd. (Szkocja) oraz RTC North Ltd. (Anglia).

08.2007 - inwestorem i udziałowcem spółki zostaje Krzysztof Wingert.

09.2007 - założenie spółki Cama-Soft Inc. w Chicago, USA ze 100%-owym kapitałem należącym do Cama-Soft sp. z o. o.

10.2007 - podpisanie pierwszej umowy na wdrożenie zaawansowanego systemu zarządzania łańcuchem dostaw ASCM pomiędzy Cama-Soft sp. z o. o. a Eden Springs sp. z o. o. (umowa podpisana w dniu 03.10.2007).

07.2008 - podpisanie pierwszej umowy na wdrożenie zaawansowanego systemu zarządzania gotówką ACMS pomiędzy Cama-Soft sp. z o. o. a Alior Bank S.A. (umowa podpisana w dniu 10.07.2008).

07.2008 - podpisanie umowy na wdrożenie zaawansowanego systemu zarządzania gotówką ACMS pomiędzy Cama-Soft sp. z o. o. a Nordea Bank Polska S.A. (umowa podpisana w dniu 31.07.2008).

11.2008 - zakończenie wdrożenia zaawansowanego systemu zarządzania gotówką ACMS w Alior Bank S.A.

11.2008 - podpisanie umowy outsourcingowej z Bankomat 24/Euronet sp. z o.o. dotyczącej świadczenia usług związanych z optymalizacją zasileń bankomatów.

12.2008 - podpisanie umowy na wdrożenie zaawansowanego systemu zarządzania gotówką ACMS pomiędzy Cama-Soft sp. z o. o. a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (umowa podpisana w dniu 22.12.2008).


KRS 0000228981, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego spółki: 782 500,00 PLN

Cama-Soft
Dofinansowanie z UE Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Copyright © 2006-2010 by CAMA-SOFT   |   Created by Siter.pl W3C XHTML Validator