Cama-Soft English Version
Cama-Soft Mapa Strony
Cama-Soft Kontakt
Cama-Soft Cash Management Software
Cama-Soft Informacje

16 czerwca 2014 Cama-Soft dla bezpieczeństwa narodowego

Przedstawiciel Cama-Soft, dr inż. Andrzej Buller, wystąpił z wykładem pt. "Korelaty bezpieczeństwa i rozwoju urządzeń inteligentnych" na konferencji "Wolność – Informacja – Bezpieczeństwo. 5 żywiołów 2014", która odbyła się w Krakowie 16 czerwca 2014 r. pod patronatem m.in. Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwa Obrony Narodowej.


23 maja 2014 Memorandum w kwestii systemów inteligentnych i ich bezpieczeństwa

Memorandum w kwestii systemów inteligentnych i ich bezpieczeństwa opublikował portal «5 żywiołów. Wolność – Informacja – Bezpieczeństwo» administrowany przez Fundację Instytut MikroMakro. Autorem publikacji jest dr inż. Andrzej Buller, kierownik Działu Badadwczo-Rozwojowego Cama-Soft. Pisze on m.in.: „Łatwo utopić wyciągnięte od podatników miliardy, a celu i tak nie osiągnąć. Trudniej zlikwidować patologie życia społecznego, które blokują twórczy potencjał wybitnych jednostek. Nie uczyni Polski krajem rojącym się od dronów i robotów jeden rekin biznesu wygrywający wszystkie przetargi. Tutaj potrzeba zrywu powszechnego – tym razem nie na barykady, lecz do laboratoriów, biur projektów, warsztatów, pracowni modelarskich. Ten zryw, gdyby się udał, przeszedłby do historii jako polska Droniada”.

15 stycznia 2014 Nowa wersja Zaawansowanego Systemu Zarządzania Gotówką ACMS

Cama-Soft rozpoczęła prace związane z rozszerzeniem funkcjonalności Zaawansowanego Systemu Zarządzania Gotówką ACMS.

Nowa wersja obejmować będzie m.in następujące zmiany:
  • rozszerzenie listy obsługiwanych urządzeń gotówkowych o recyklery,
  • integracja z systemem zakupu gotówki w NBP,
  • podniesienie bezpieczeństwa danych,
  • usprawnienie interfejsu użytkownika,
  • umiędzynarodowienie interfejsu,
  • usprawnienie archiwizacji danych.

8 sierpnia 2012 Podpisanie umowy pomiędzy Cama-Soft Sp. z o.o. a Kredyt Bankiem SA

W lipcu 2012r. Cama-Soft przystąpiła do postępowania ofertowego przeprowadzonego przez Kredyt Bank w celu wyboru oferenta na wykonanie usługi dotyczącej optymalizacji procesu zarządzania gotówką w banku.

Jako zwyciężca wyłoniona została Cama-Soft, która wykazała się największym doświadczeniem w znajomości wymaganych procesów oraz liczbą przeprowadzonych wdrożeń, pilotaży i ekspertyz w polskich bankach.

Usługa optymalizacji procesu zarządzania gotówką polegała na codziennym prognozowaniu zasileń i odprowadzeń gotówkowych za pomocą Zaawansowanego Systemu Zarządzania Gotówką ACMS autorstwa Cama-Soft. Otrzymywane prognozy były wykorzystywane przez oddziały Banku w pełnym lub ograniczonym zakresie do sporządzania zasileń i odprowadzeń zlecanych firmom outsourcingowym do realizacji w dniu następnym.

Prognozy codziennych zleceń dotyczyły zasileń dla poszczególnych oddziałów dla kas, dla dyspenserów, pod awizowane wypłaty oraz odprowadzeń poszczególnych oddziałów z kas i wpłat zamkniętych.

Usługa planowania zleceń za pomocą systemu ACMS pozwoliła na redukcję kosztów procesowania, transportowania i zalegania gotówki. W przypadku realizacji przez oddziały banku zleceń wygenerowanych przez system możliwe były do osiągnięcia oszczędności na poziomie 15%.

Przeprowadzenie usługi ponadto wykazało szereg dodatkowych korzyści m.in. wysoki poziom automatyzacji procesu obiegu gotówki oraz uporządkowanie obiegu informacji gwarantujące szybki i łatwy dostęp do wszystkich danych przydatnych w zakresie kontrolowania przepływu gotówki. Wskazano również usprawnienia w pionie zarządzania gotówką, które będą sukcesywnie wprowadzane.

Styczeń 2012 Tytuł "Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju" dla Cama-Soft w Konkursie
"Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – Edycja Regionalna 2011" organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju.


Cama-Soft została laureatem Konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – Edycja Regionalna 2011" otrzymując tytuł "Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011" w woj. Pomorskim w kategorii "Innowacyjna Usługa".

Nagrodzona usługa świadczona przez Cama-Soft polega na generowaniu optymalnego harmonogramu zasileń bankomatów należących do sieci Euronet za pomocą systemu ACMS. System zawiera unikalny moduł automatycznej predykcji (prognozowania) ruchu gotówki dla poszczególnych bankomatów oraz optymalizacji obrotu gotówkowego.

Konkurs Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju odbywa się corocznie od 2008 roku, a nagradzane są na nim najbardziej innowacyjne krajowe przedsięwzięcia gospodarcze. Konkurs jest objęty patronatem m.in. Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Partnerami technologicznymi są IBM, Lenovo, Asseco Wapro oraz Bank Pekao SA.

Cama-Soft znalazła się w gronie laureatów nagrodzonych w innych kategoriach m.in. za "Innowacyjny produkt" (Fido Intelligence z Gdyni), czy za "Dynamikę rozwoju" (Atena Sopot).

Ogłoszenie wyników odbyło się podczas Seminarium "Innowacje bliżej nas" w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w dniu 16.01.2012 roku. Wzięło w nim udział ponad 100 gości m.in. przedstawicieli pomorskich przedsiębiorstw, banków i urzędów nominowanych w poszczególnych kategoriach.

Kwiecień 2011 Cama-Soft na Polsko-Arabskim forum Inwestycyjnym

W dniach 18-19 kwietnia 2011 roku w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbyło się Polsko-Arabskie Forum Inwestycyjne, którego celem była wymiana doświadczeń biznesowych pomiędzy przedstawicielami Polski oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) oraz pozyskanie inwestorów szukających nowych rynków dla lokowania swoich inwestycji. Forum odbyło się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki RP.

Na konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników m.in. przedstawiciele rządu RP, przedstawiciele rządów państw arabskich oraz przedstawiciele funduszy inwestycyjnych i przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarczych.

Podczas Forum uczestnicy mieli okazję wygłosić referaty, na których zaprezentowali analizę mozliwości inwestycyjnych na rynkach Europy Środkowej i obszarze MENA oraz osiągnięcia w reprezentowanych przez siebie dziedzinach.

Prezes Zarządu Cama-Soft – Krzysztof Wingert, jako przedstawiciel firm reprezentujących nowe technologie skierowane m.in do sektora instytucji finasowych przedstawił prezentację p.t. "Komputerowo wspomagane zarzadzanie gotówką. Predykcja, Optymalizacja – Redukcja kosztów". Poruszył w niej problem zbyt wysokich kosztów powstających przy zarządzaniu ruchem gotówki w bankach i wskazał na konieczność przemodelowania całego procesu zarządzania gotówką. Jako jeden z elementów podlegających zmianie jest implemetacja odpowiedniego oprogramowania, które będzie doskonałym narzędziem usprawniającym pracę planistów. Jest nim sprawdzony i działający w wielu instytucjach finansowych Zaawansowany System Zarządzania Gotówką – ACMS. System ten przynosi wymierne oszczędności m.in. redukując miesięczne koszty obsługi bankomatów i znacznie poprawiając ich dostępność. Dzięki systemowi ACMS liczba pracowników zaangazowanych w proces planowania i obsługi zostaje zmniejszona o ponad połowę.

Styczeń 2011 Nagroda dla Cama-Soft w Konkursie "Polski Internet 2010"

Cama-Soft została wyróżniona przez internautów i zajęła drugie miejsce w kategorii "Najlepsza Firma 2010 z dziedziny Informatyki i Internetu" w Ogólnopolskim Konkursie "Polski Internet 2010" organizowanym przez The World Internet Foundation i objętym Patronatem Honorowym Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Cama-Soft znalazła się także w gronie sześciu firm nominowanych przez Kapitułę Konkursu w tej samej kategorii, m.in. z Asseco, Bluemedia czy Allegro.
Wręczenie statuetek odbyło się na na Uroczystej Gali we Wrocławskiej Hali Ludowej w dniu 13.01.2011 roku. Wzięło w niej udział ponad 200 gości m.in. przedstawiciele urzędów, banków, znanych firm oraz uczestnicy konkursu, którzy zostali nominowani w poszczególnych kategoriach.

Grudzień 2010 ACMS w raporcie specjalnym miesięcznika BANK

W raporcie "IT@BANK 2010", który ukazał się jako dodatek do listopadowego wydania miesięcznika finansowego "BANK", znalazła się analiza produktów i systemów informatycznych znajdujących się w kręgu zainteresowania banków oraz instytucji finansowych.

W artykule "Zarządzanie gotówką: Aby gotówki nie zabrakło, a zyski były wyższe" zaprezentowano m.in. Zaawansowany System Zarządzania Gotówką ACMS naszej firmy, wspomagający pracowników banków (centrali oraz poszczególnych placówek) w prognozowaniu zapotrzebowania na gotówkę w danym oddziale, bankomacie itp. Zwrócono uwagę na moduł predyktora, który korzysta z elementów sztucznej inteligencji oraz z zaawansowanej analizy statystycznej, dzięki czemu potrafi przewidzieć kwoty wpłat i wypłat na najbliższe kilka dni oraz na moduł optymalizatora, odpowiedzialny za przygotowanie optymalnego harmonogramu przepływów gotówkowych dla całej instytucji finansowej.

Zaletą ACMS jest zdolność do automatycznej samooceny własnej pracy i wprowadzania na bieżąco zmian do prognoz. Raport przytacza wypowiedź dr Andrzeja Bullera, szefa działu badawczo-rozwojowego firmy Cama-Soft, według której system ACMS musi umieć tak analizować bieżącą historię wypłat w danym punkcie oraz różnych okoliczności mających wpływ na ilość wypłacanej gotówki, aby oszacowane kwoty na najbliższe dni były właściwe i nie zabrakło gotówki dla klientów w żadnym z punktów.

Artykuł wskazuje, iż wdrożenie ACMS to dla banku duża redukcja kosztów na poziomie operacyjnym, czyli usług transportowych, kosztów przeliczania, czy też "mrożenia" nadmiaru gotówki zalegającej w oddziałach i bankomatach. Efektem wdrożenia jest także optymalizacja zasobów ludzkich, gdyż nad planowaniem logistyki gotówki nie musi pracować już cały zespół ludzi, a jego część może być teraz lepiej wykorzystana.

Marzec 2010 ACMS wyróżniony w konkursie Hit Roku 2010 Gazety Bankowej.

ACMS - Hit Roku 2010 Gazety Bankowej 11 marca w Hotelu Sheraton w Warszawie, Gazeta Bankowa rozdała nagrody w konkursach informatycznych: „Lider informatyki instytucji finansowych 2009” i „Hit roku 2010 dla instytucji finansowych”. Zaawansowany System Zarządzania Gotówką ACMS otrzymał Rekomendację w kategorii Rozwiązanie. Warto zaznaczyć, że była to jedyna rekomendacja w zakresie wspomagania zarządzania gotówką w instytucjach finansowych.

Była to trzecia edycja konkursu „Hit roku 2010 dla instytucji finansowych” adresowanego do firm informatycznych, które swoją ofertę kierują do instytucji finansowych. Wszyscy nagrodzeni mogą posługiwać się tym tytułem przez cały 2010 rok.

Największą zaletą systemu ACMS jest optymalizacja obrotu gotówkowego, mająca na celu maksymalizację wykorzystania potencjału przy jednoczesnej minimalizacji kosztów instytucji. Jest to proces niezwykle złożony, a osiągnięcie zadowalających wyników wymaga wiele czasu i pracy. Dzięki swojemu doświadczeniu, Cama-Soft sp. z o.o. proponuje gotowe rozwiązanie, jakim jest unikalny moduł optymalizacyjny wykorzystujący zaawansowane metody bazujące na analizie statystycznej, badaniach operacyjnych oraz elementach sztucznej inteligencji. Jest on dodatkowo wspomagany przez moduł predykcji, wynikiem działania którego jest prognoza popytu na gotówkę – jedna z kluczowych zmiennych wykorzystywanych podczas optymalizacji.

System ACMS został wdrożony w Alior Bank SA, Nordea Bank Polska SA, Bank Ochrony Środowiska SA oraz wykorzystywany jest do świadczenia usług outsourcingowych dla Bankomat 24/Euronet Sp. z o.o. Więcej na temat ACMS można znaleźć w naszej ofercie.Marzec 2010 Artykuł na temat Zaawansowanego Systemu Zarządzania Gotówką ACMS w Gazecie Bankowej

W marcowym numerze Gazety Bankowej (03/1107), w ramach konkursu Hit Roku 2010, ukazał się artykuł na temat Zaawansowanego Systemu Zarządzania Gotówką ACMS. Jest to już trzecia edycja konkursu ogłaszanego przez Gazetę Bankową dla firm informatycznych dostarczających produkty, rozwiązania i usługi dla instytucji finansowych.

Zapraszamy do lektury.

Styczeń 2010 Wywiad z dr Andrzejem Bullerem (Computerworld, nr 3-4/882 z 26.01.2010)

Andrzej Buller "Niedawno, po wieloletnim pobycie, wrócił pan z Japonii. Dlaczego? Co udało się tam panu osiągnąć? Nad czym pan pracował i jakie osiągnął pan rezultaty?

Wróciłem, gdyż alternatywą było przeniesienie się reszty rodziny do Japonii, a na taki krok się nie zdecydowaliśmy.
Na początku uczestniczyłem w pracach nad specjalnym komputerem do ewoluowania sieci neuronowych w trójwymiarowym automacie komórkowym (CAM-Brain Project). Z badań tych wypączkowały takie tematy jak "logika mexorowa" (oparta na jednej funkcji, jeszcze bardziej elementarnej niż koniunkcja, alternatywa i negacja) oraz "memestorms" - nowa teoria funkcjonowania ludzkiej pamięci roboczej jako "teatru wojny" pomiędzy przeciwstawnymi poglądami czy odczuciami.


Z kolei memestorms stały się jednym z kluczowych pojęć zalążka nowej dyscypliny naukowej, nazwanej psychodynamiką maszyny (machine psychodynamics), łączącej wybrane metody sztucznej inteligencji z elementami psychoanalitycznej teorii umysłu.

Większość idei składających się na logikę mexorową, memestorms czy psychodynamikę maszyny było testowanych na modelach symulacyjnych. Chyba najbardziej przekonywującym argumentem za słusznością tez psychodynamiki maszyny był pokaz, podczas którego symulowany robot-niemowlę oraz jego ludzka opiekunka, obcując ze sobą, wypracowali wspólny, unikalny, wzajemnie zrozumiały język wyrażania potrzeb (zjawisko emergent communication).

Komu i do czego potrzebne są rezultaty takich badań? Jakie mają praktyczne zastosowanie?

Tutaj aż się prosi powtórzyć za Michaelem Faradayem: "Nie wiem, ale mogę się założyć, że kiedyś zostanie na to nałożony podatek".
A tak poza tym: czy prawdziwi ludzie nauki kierują się doraźnymi potrzebami?

Czym zajmuje się pan dziś w Polsce?

Około 90% nienormowanego czasu pracy zajmuje mi kierowanie działem badawczo-rozwojowym firmy Cama-Soft, a 10% tzw. badania podstawowe w ramach Pracowni Sztucznej Inteligencji przy wspomnianym Dziale Badawczo-Rozwojowym.

Flagowym produktem Cama-Soft jest system informatyczny do zarządzania gotówką, znany w instytucjach finansowych jako ACMS (Advanced Cash-Management System). Jego zadaniem jest generowanie harmonogramów transportów gotówki pomiędzy sortowniami a bankomatami czy oddziałami banku, tak aby zminimalizować określony wskaźnik ekonomiczny, na który składają się koszty usług transportowych i przeliczania gotówki oraz straty z powodu "mrożenia" nadmiaru gotówki - przy czym nie można dopuścić, aby zabrakło gotówki dla klientów, którzy chcą dokonać wypłaty. Ponieważ spełnienie tego ostatniego warunku zawsze i w stu procentach jest utopią, można tu mówić o wymogu nieprzekroczenia uzgodnionego limitu przestojów dopuszczalnych (np. 1 godzina na miesiąc na bankomat). Nie jest to zadanie proste. Kluczową trudnością do pokonania jest predykcja wypłat. ACMS musi analizować na bieżąco historię wypłat w danym punkcie oraz różnych okoliczności mających wpływ na ilość wypłacanej gotówki i próbować oszacować kwoty, jakie powinny być przygotowane na najbliższe dni oraz jak je porozwozić, aby cała ta działalność przynosiła możliwie duże zyski.

Marvin Minsky - jeden z pionierów sztucznej inteligencji - zapytany o to, czym jest sztuczna inteligencja powiedział, że to jest sztuka konstruowania maszyn zdolnych do wykonywania czynności, które - gdyby robione były przez ludzi - wymagałyby od nich inteligencji. Chyba nie ma wątpliwości, że ACMS, planując zadowalające harmonogramy transportów gotówki, zachowuje się w sposób inteligentny. Co więcej, o ile w przypadku zbioru kilkuset bankomatów może jeszcze z nim konkurować zespół uzdolnionych planistów uzbrojonych w Excel, to w przypadku obsługi sieci kilku tysięcy bankomatów zastąpienie planistów systemem ACMS oznacza wielomilionowe oszczędności miesięcznie.

Można tu spytać: skoro ACMS już jest, to co ma jeszcze do roboty dział badawczo-rozwojowy? Cóż, firma nie może spocząć na laurach. Zawsze można coś w programie ulepszyć (np. wskaźnik trafności predykcji). Zawsze jakieś istniejące rozwiązanie można zastąpić lepszym, jeszcze bardziej wydajnym... Jest tu (i jeszcze długo będzie) szerokie pole dla innowacji.

Czy pracuje pan też jako pracownik naukowy na którejś z polskich uczelni?

Nie. Kiedy zdecydowałem się wrócić do Polski, miałem szczery zamiar podzielenia się z polskimi studentami wiedzą zdobytą w ciągu tych ponad sześciu lat spędzonych w Japonii. Wysłałem kilkanaście ofert wykładów do różnych uczelni. Tylko w jednym wypadku otrzymałem grzeczną odpowiedź odmowną. We wszystkich pozostałych przypadkach mój list po prostu pozostał bez odpowiedzi. Podejrzewam, że CV, w którym podaję, że jestem doktorem nauk technicznych oraz doktorem psychologii, bardziej odstraszało niż zachęcało.

Czy przejście od prac nad psychodynamiką maszyny do pracy nad udoskonalaniem systemu rozwożenia gotówki do bankomatów nie jest pewnego rodzaju degradacją? Wydaje się, że to, czym się pan dziś zajmuje, jest o wiele mniej interesujące od tego, czym się pan zajmował...

Nie tak do końca przeszedłem - w końcu, jak wspomniałem, rozwijanie ACMS to tylko 90% mojego nienormowanego czasu pracy. W ramach pozostałych 10% dalej myślę nad różnymi aspektami psychodynamicznego podejścia do sztucznej inteligencji. Byłoby pięknie, gdyby te proporcje były odwrócone, ale póki co, "dobra psu i mucha". W ubiegłym roku wydawnictwo Springer wydało książkę pt. "Simulating the Mind. A Technical Neuropsychoanalytical Approach" pod redakcją prof. Dietmara Dietricha. Jest tam rozdział, w którym wyłożyłem podstawy psychodynamiki maszyny. A jeśli kiedyś maszyna psychodynamiczna pokaże, że potrafi sprawnie zarządzać rozwożeniem gotówki, to już nie będę musiał powoływać się na Faradaya. Poza tym, proszę pomyśleć, o ile mniej CO2 idzie do atmosfery, gdy ACMS redukuje liczbę transportów! Politycznie poprawne i postępowe elity powinny nas na rękach nosić, a Al Gore podzielić się swoim Noblem! "Marzec 2009 ACMS wyróżniony przez Alior Bank

W wywiadzie udzielonym magazynowi CEO, wiceprezes Alior Banku Cezary Smorszczewski oraz dyrektor zarządzający obszaru operacji Robert Midura wyróżnili system zarządzania gotówką jako jeden z kluczowych elementów, w których Alior Bank chce zbudować przewagę konkurencyjną.

"Jeśli chodzi o obieg gotówki, to finalizujemy wdrożenie systemu do zarządzania gotówką ze wszystkimi możliwymi opcjami, łącznie ze statystycznymi opcjami predykcji i optymalizacji, tak aby krzywa między kosztem transportu, kosztem mrożenia gotówki w poszczególnych oddziałach oraz centrach regionalnych i kosztem outsourcera była optymalna" - powiedział Robert Midura.

Alior Bank rozpoczął działalność bankową 17 listopada 2008 r. Pozyskał 77 900 klientów, którzy powierzyli mu 1 277 mln zł depozytów. Pozwoliło to bankowi udzielić 305 mln zł kredytów. Alior otworzył też biuro maklerskie, z którego usług korzysta już ponad 1000 klientów oraz Centrum Private Banking. Firma zatrudnia obecnie 1751 osób.


Grudzień 2008 Podpisanie umowy pomiędzy Cama-Soft sp. z o.o. a Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

W dniu 22.12.2008 została podpisana umowa na wdrożenie zaawansowanego systemu zarządzania gotówką ACMS pomiędzy Cama-Soft sp. z o.o. a Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska funkcjonuje na polskim rynku od 18 lat. Obecna strategia zakłada pozyskanie 100 tysięcy klientów detalicznych oraz dynamiczny wzrost udziału rynkowego w obsłudze mikroprzedsiębiorstw. Klienci banku mogą aktualnie skorzystać z sieci ponad 100 oddziałów oraz bankomatów.


Listopad 2008 Wdrożenie systemu ACMS w Alior Bank SA

Wraz z rozpoczęciem działalności operacyjnej nowego polskiego banku, zakończone zostało wdrożenie Zaawansowanego Systemu Zarządzania Gotówką ACMS w Alior Bank SA.

Alior Bank jest bankiem uniwersalnym, obsługującym wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów biznesowych: detalicznego i korporacyjnego. Docelowo bank planuje otwarcie 200 oddziałów oraz ponad 400 agencji. Kapitał własny banku wynosi 1,5 miliarda PLN. Centrala Banku znajduje się w Warszawie. Zaplecze techniczne i operacyjne banku jest zlokalizowane w Krakowie.

Alior Bank jest największą od 30 lat tego typu inwestycją w Europie oraz jedną z największych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Od początku swojego istnienia Alior Bank znajduje się wśród 10 największych banków w Polsce pod względem wielkości kapitałów własnych.


Listopad 2008 Podpisanie umowy outsourcingowej z Bankomat 24/Euronet sp. z o.o. dotyczącej świadczenia usług związanych z optymalizacją zasileń bankomatów

W dniu 17.11.2008 podpisana została umowa pomiędzy Bankomat 24/Euronet sp. z o.o. a Cama-Soft sp. z o.o. dotycząca świadczenia usług związanych z optymalizacją zasileń bankomatów.

Bankomat 24/Euronet sp. z o.o. jest spółką należącą do grupy Euronet Worldwide, która jest światowym liderem w dziedzinie przetwarzania bezpiecznych elektronicznych transakcji finansowych dla banków, handlu i operatorów telefonii komórkowej, a także właścicielem jednej z największych sieci bankomatów w Europie.


Sierpień 2008 Podpisanie umowy pomiędzy Cama-Soft a Nordea Bank Polska

W dniu 31.07.2008 została podpisana umowa na wdrożenie zaawansowanego systemu zarządzania gotówką ACMS pomiędzy Cama-Soft sp. z o.o. a Nordea Bank Polska.

Nordea Bank Polska, jest dynamicznie rozwijającym się bankiem w kraju. Aktualnie w skład instytucji wchodzi ponad 100 oddziałów. Do końca przyszłego roku, planowane jest otwarcie kolejnych 50.


Lipiec 2008 Podpisanie umowy pomiędzy Cama-Soft sp. z o.o. a Alior Bank S.A.

W dniu 10.07.2008 została podpisana umowa na wdrożenie zaawansowanego systemu zarządzania gotówką ACMS pomiędzy Cama-Soft sp. z o. o. a Alior Bank S.A.

Alior Bank S.A. rozpocznie działalność w drugiej połowie b.r. W perspektywie 3 lat Alior Bank S.A. zamierza pozyskać od 2 do 4 % udziałów w rynku oraz zdobyć zaufanie około miliona klientów. Alior Bank S.A. jest bankiem uniwersalnym, obsługującym wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów biznesowych: detalicznego i korporacyjnego. Bank przygotowuje atrakcyjną cenowo i innowacyjną ofertę produktów, która już na starcie będzie dostępna zarówno w sieci oddziałów, jak też poprzez Internet. W pierwszym etapie Alior Bank S.A. otworzy 80 placówek bankowych, skupionych w 10 regionach, w 50 największych miastach oraz 8 centrów biznesowych. Docelowo bank planuje otwarcie 200 oddziałów oraz ponad 400 agencji. Zespół Alior Banku liczy obecnie ponad 500 osób. W momencie otwarcia pierwszych placówek bank będzie zatrudniał 800 osób, na koniec 2008 roku 1000, a docelowo - w perspektywie 3 lat - aż 3500 pracowników.

Alior Bank S.A. jest największą od 30 lat tego typu inwestycją w Europie oraz jedną z największych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Od początku swojego istnienia Alior Bank S.A. znajduje się wśród 10 największych banków w Polsce pod względem wielkości kapitałów własnych.


Czerwiec 2007 AI-LAB - powołanie zespołu badawczego

W dniu 01.06.2007 r. uchwałą zarządu Cama-Soft została powołana specjalna jednostka naukowa AI-LAB, której celem będzie prowadzenie badań nad sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi i algorytmami genetycznymi oraz ich zastosowaniu w predykcji i optymalizacji procesów logistyczno-finansowych.


Marzec 2007 Podpisanie umowy w ramach "Inicjatywy Technologiocznaj I"

Umowa w ramach "Inicjatywy Technologiocznej I" podpisana! 29 marca 2007 w PPNT odbyło się II Pomorskie Forum Przedsiębiorczości, na którym Cama-Soft oraz Gdyńskie Centrum Innowacji jako Jednostka Wspierająca podpisały pierwszą umowę w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - "Inicjatywy Technologicznej I". Po prezentacji programu "Inicjatywy Technologicznej I" przez dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff'a - szefa Zespołu Badawczego Integracja nastąpiło uroczyste złożenie podpisów przez Członków Zarządu Cama-Soft sp. z o. o.(fot.)
Marzec 2007 Inauguracja "Inicjatywy Technolgicznej I"

19 marca b.r. Spółka Cama-Soft wzięła udział w konferencji otwierającej przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Technologiczna I". Konferencja odbyła się w siedzibie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, a udział w niej wzięli: Prezes RM - Jarosław Kaczyński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Michał Seweryński, podsekretarz stanu w MNiSW - Jan Krzysztof Kurzydłowski, prezes GPW - Ludwik Sobolewski, Rektor Politechniki Lubelskiej - prof. Józef Kuczmaszewski oraz prof. Mirosław Wendeker z Politechniki Lubelskiej.

Program "Inicjatywa Technologiczna I" ma na celu wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych, wykorzystujących osiągnięcia polskich naukowców oraz ulepszenie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarczym, a osiągnięcia naukowo-technologiczne będą przyczyniać się coraz bardziej do rozwoju gospodarczego kraju.Październik 2006 Cama-Soft zwycięzcą konkursu Pomorski Lider Innowacji 2006

W dniu 26.10.2006r. spółka Cama-Soft zwyciężyła w konkurcie Pomorski Lider Innowacji 2006 w kategorii Innowacyjny Produkt - ACMS Zaawansowany System do Zarządzania Gotówką w Bankomatach.

Organizatorem tegorocznej edycji była Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oraz jej partnerzy, tj. Samorząd Województwa Pomorskiego, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Centrum Techniki Okrętowej S.A., Strahclyde European Partnership Ltd. (Szkocja) oraz RTC North Ltd. (Anglia). Patronem honorowym konkursu był Marszałek Województwa Pomorskiego, a patronat medialny objęły Dziennik Bałtycki i Radio Gdańsk. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia były Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.

Konkurs Pomorski Lider Innowacji jest realizowany w ramach projektu "Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego uzupełnienie i plan działań (RISP)". Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe rozwiązania techniczne, technologiczne, produktowe i procesowe.

Konkurs Pomorski Lider Innowacji 2006 miał charakter otwarty, mogły w nim wziąć udział przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Województwa Pomorskiego i należące do kategorii mikro, małych lub średnich firm. Udział w konkursie możliwy był w jednej z trzech kategorii: innowacyjna firma, innowacyjny produkt oraz innowacyjna usługa. Zgłoszenia przedsiębiorców podlegały odrębnej ocenie w zależności od wielkości firmy.


Czerwiec 2006 Misja gospodarcza do Newcastle w Anglii
Spółka wzięła udział w misji gospodarczej firm IT do Newcastle w Anglii, organizowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP).


Marzec 2006 Nowa siedziba firmy w PPNT
Spółka uzyskała akces do Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni ( PPNT ).

PPNT Ideą PPNT jest skoncentrowanie na niewielkiej powierzchni wielu czynników związanych z rozwojem firm, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, transfer i wdrażanie technologii. PPNT charakteryzuje się głównie: współpracą wielu podmiotów - ośrodków badawczo-rozwojowych, placówek naukowych, podmiotów gospodarczych, instytucji doradczych, finansowych i szkoleniowych specjalnymi warunkami organizacyjnymi, prawnymi, finansowymi wspieraniem transferu technologii
Cama-Soft
Dofinansowanie z UE Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Copyright © 2006-2013 by CAMA-SOFT   |   Created by Siter.pl W3C XHTML Validator